1. ФХД от 09.01.2020 г.

2. Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 09.01.2020 г.

3. ФХД от 27.01.2020 г.

4. ФХД от 13.02.2020 г.

5. ФХД от 05.03.2020 г.

6. ФХД от 27.05.2020 г.

7. ФХД от 29.06.2020 г.

8. Сведения об операциях с целевыми субсидиями от 29.06.2020 г.

9. План ФХД от 24.07.2020 г.

10. ФХД от 04.08.2020 г.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.